Dyrektor Zespołu Szkół Specjalnych w Tarnobrzegu informuje, że w wyniku zakończenia procedury naboru na wolne stanowiska pracy zostali zatrudnieni:

 

 

Nauczyciele:

Kosior Alina

Landa - Żaczek Judyta

Łysiak Damian

Pałka Dominika

Wiącek Alicja

 Pomoc nauczyciela:

Bielińska Stanisława

Hałka Tomasz

Motyka Katarzyna

Olszak Małgorzata

Nawrot Urszula

 

Robotnik Gospodarczy:

Liszcz Ryszard

 

KIEROWNIK GOSPODARCZY:

Gąsior Marek

 

Uzasadnienie dokonanego wyboru:

Zatrudnione osoby spełniały wymagania, posiadają odpowiednie wykształcenie i kwalifikacje potrzebne w pracy na w/w stanowiskach w Zespole Szkół Specjalnych w Tarnobrzegu.

DYREKTOR

mgr Dariusz Chorzępa

(C) 2007 - 2020 Zespół Szkół Specjalnych w Tarnobrzegu | realizacja medox.pl | Polityka cookies