Dyrektor Zespołu Szkół Specjalnych w Tarnobrzegu informuje, że w wyniku zakończenia procedury naboru na wolne stanowiska pracy zostali wybrani:

 

 - Katarzyna Bałata - pomoc nauczyciela

- Piotr Chmiel - sprzątacz

 

Uzasadnienie dokonanego wyboru:

Zatrudnione osoby spełniały wymagania, posiadają odpowiednie wykształcenie i kwalifikacje potrzebne w pracy na w/w stanowiskach w Zespole Szkół Specjalnych w Tarnobrzegu.

(C) 2007 - 2020 Zespół Szkół Specjalnych w Tarnobrzegu | realizacja medox.pl | Polityka cookies