Dyrektor Zespołu Szkół Specjalnych w Tarnobrzegu informuje, że w wyniku zakończenia procedury naboru na wolne stanowiska pracy zostali wybrani:

  • Bielińska Stanisława – pomoc nauczyciela
  • Olszak Małgorzata – pomoc nauczyciela
  • Ślęzak Małgorzata – pomoc nauczyciela
  • Podsiadło-Szewc Katarzyna – pomoc nauczyciela
  • Aleksandra Sierokosz – pomoc nauczyciela
  • Kuchta Zbigniew – robotnik gospodarczy

Uzasadnienie dokonanego wyboru:

Zatrudnione osoby spełniały wymagania, posiadają odpowiednie wykształcenie
i kwalifikacje potrzebne w pracy na w/w stanowiskach w Zespole Szkół Specjalnych
w Tarnobrzegu.

 DYREKTOR

 mgr Dariusz Chorzępa

 

(C) 2007 - 2022 Zespół Szkół Specjalnych w Tarnobrzegu | realizacja medox.pl | Polityka cookies