Losy absolwentów

Każdego roku nasze gimnazjum i szkołę przysposabiającą do pracy kończy kolejna grupa uczniów.

Nasi absolwenci opuszczają mury szkoły i rozpoczynają naukę w szkołach zawodowych w Tarnobrzegu, Sandomierzu, lub realizują się w Warsztatach Terapii Zajęciowej w Tarnobrzegu. Po kilku latach nauki zostają kucharzami, piekarzami, fryzjerami czy fachowcami budowlanymi.

Mimo, że nie są już uczniami naszej szkoły nie tracą z nią kontaktu. Przychodzą do wychowawców, nauczycieli i kolegów, dzielą się wrażeniami z pobytu w nowej szkole, opowiadają o radościach i kłopotach. Czasem proszą o pomoc w rozwiązaniu szkolnego problemu lub po prostu chcą porozmawiać. Często służą pomocą swoim młodszym kolegom przy wyborze szkoły. Opowiadają o swoich doświadczeniach w szkole, nauczycielach, nowych przedmiotach, doradzają, uspokajają i pocieszają przyszłych absolwentów. Wychodząc naprzeciw młodzieży staramy się podtrzymywać kontakty z absolwentami, wspierać cele wychowawcze i edukacyjne. Do tradycji naszej szkoły weszły coroczne imprezy, na które zapraszani są nasi absolwenci. Wspólne zabawy andrzejkowe i noworoczne integrują i utrwalają więzi środowiskowe uczniów, pogłębiają kontakty koleżeńskie. Zacieśnianiu kontaktów służą również pikniki integracyjne organizowane przez zaprzyjaźnioną placówkę. Młodzież chętnie korzysta z naszych zaproszeń. Spotkania w szkole to nie tylko wspólna zabawa, ale również powrót do dawnych beztroskich lat i wspomnień. Tu czuli się akceptowani, bezpieczni i ważni. Tu mogli realizować swoje zainteresowania, spełniać marzenia i nawiązywać prawdziwe przyjaźnie.

Z prawdziwą radością i satysfakcją obserwujemy te niewymuszone kontakty, które dają potwierdzenie tego, że nasza praca pedagogiczna i wychowawcza przynosi owoce.

(C) 2007 - 2022 Zespół Szkół Specjalnych w Tarnobrzegu | realizacja medox.pl | Polityka cookies