Tytuł projektu:

Globalne przedsiębiorstwo.

Biuro informacyjno - turystyczne propagujące nasz region.

 

 

Kraje uczestniczące: Polska, Wielka Brytania, Hiszpania, Włochy, Niemcy, Francja, Turcja.

 

Linki (odnośniki) do szkół  na flagach poszczególnych krajów.

 

Cele projektu:

Zachęcenie uczniów do podejmowania działań w tworzeniu Europejskiego Wirtualnego Przedsiębiorstwa Gospodarczego, propagującego turystykę i biznes danego regionu, wyżej wymienionych krajów.

 

Uczniowie mają możliwość:

 • zapoznania się z zasadami przedsiębiorczości w UE
 • zdobycia umiejętności tworzenia przedsiębiorczości, zapewniającej usługi informacyjno- turystyczne
 • wykorzystania zdobytej wiedzy do poszukiwania własnej drogi rozwoju zawodowego w oparciu o własne talenty
 • poszerzania własnej edukacji językowej

 

Projekt jest realizowany w dwóch etapach:

 

I. obyczaje, sztuka, tradycja, historia.

II. środowisko, biznes, sport i rekreacja, agroturystyka.

 

Realizacja projektu obejmuje działania:

 • badanie rynku potencjalnych potrzeb dla turystyki, wypoczynku i podróży,
 • ankiety dla podróżnych o przeciwdziałaniu stereotypom na temat naszych krajów,
 • konsultacje z pracownikami turystyki, animatorami kultury,
 • gromadzenie materiałów informacyjnych: kwestionariuszy, ankiet i folderów dotyczących projektu.
 • uczniowie sami zdobywają materiały informacyjne wykazując się wiedzą na powyższe tematy

 

Każdy z etapów zakończy się prezentacją wyrobów na stronie internetowej, w danej szkole i w instytucjach zainteresowanych.

 

Instytucje zaangażowane w projekt:

 • Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 w Tarnobrzegu,
 • Urząd Miast Tarnobrzega,

 

Oficjalna strona naszego projektu: http://www.gecom.iesarroyohondo.es/

 

 

Nauczyciele pracujący w projekcie:

 

 

 

 

 

Dyrektor Szkoły

mgr Janusz Galiniak

 

Koordynator Projektu

Comenius

mgr Renata Sawa

mgr Renata Liwińska

 

 

mgr Barbara Śnieżek

 

 

mgr Paweł Gospoś

 

 

mgr Nina Leończyk

 

 

 

 

 

         

 

mgr Renata Antończyk mgr Dorota Bednarz
mgr Kinga Bezdzietna
mgr Marta Kozłowska mgr Elżbieta Bilska - Skóra mgr Beata Solarska

 

 

 

 

 

 

 

 

(C) 2007 - 2022 Zespół Szkół Specjalnych w Tarnobrzegu | realizacja medox.pl | Polityka cookies