"Każde  dziecko pragnie sukcesu"

Drama jest sposobem poznawania świata za pomocą działania. Jest metoda pedagogiczną, której wchodzenie w określone role, improwizacje nauczyciela i uczniów pozwalają kreować rzeczywistość. Drama rozwija wyobraźnię, fantazję, wrażliwość emocjonalną a także plastykę ciała. Drama jako metoda wykorzystuje spontaniczną, właściwą naturze człowieka, ekspresję aktorską oraz skłonność do naśladownictwa i zabawy.

Najważniejsze cele  naszych zajęć to

 • rozwijanie umiejętności uzewnętrzniania swoich przeżyć i potrzeb poprzez środki wyrazu (język, gest, mimika)
 • kształtowanie wyobraźni oraz wrażliwości estetycznej,
 • doskonalenie umiejętności wchodzenie w odgrywane role
 • Wielu uczniów w czasie zajęć dramowych, pozbywając się lęków i zahamowań, budując pozytywny obraz własnej osoby, zmniejszało lęk  przed publicznymi  występami.
 • reprezentowali szkołę metody dramy

Zajęcia z wykorzystaniem  pozwoliły wielu uczniom na tyle uwierzyć we własne siły że z powodzeniem  na wielu imprezach szkolnych i pozaszkolnych.

 1. Od 2006r. organizujemy  szkolne  Konkursy Recytatorskie pod hasłem "Poezja Bożonarodzeniowa" z udziałem uczniów zaprzyjaźnionych szkół. Każdy konkurs poprzedzony był inscenizacją o tematyce jasełkowej, na podstawie twórczości ks. Jana Twardowskiego.
 2. Od 2004r. nasi uczniowie uczestniczą w konkursach recytatorskich organizowanych przez Ośrodek Rehabilitacyjno  -  Edukacyjny "Radość Życia" w Sandomierzu, każdorazowo zdobywając czołowe miejsca w swoich grupach wiekowych.
 3. Od 2003r. współpracujemy z Tarnobrzeskim  Domem Kultury  uczestnicząc  w  wielu konkursach recytatorskich na szczeblu miejskim i powiatowym.
 4. W 2003r. braliśmy udział w Wojewódzkim Konkursie Recytatorskim szkół specjalnych w Strzyżowie
 5. W 2006r. wspólnie z Miejska Biblioteka Publiczną zorganizowaliśmy "Spotkanie z poezją  ks. Jana  Twardowskiego". Montaż poetycko muzyczny wspólnie z nami przygotowali uczniowie  ze Szkoły Podstawowej nr 4 w Tarnobrzegu oraz Ośrodek Rehabilitacyjno  - Edukacyjny "Radość Życia" w Sandomierzu.
 6. W 2007 r. braliśmy  udział w Wojewódzkim Konkursie Recytatorskim w Leżajsku.
 7. W 2008r. udział w Wojewódzkim Przeglądzie Szkolnych Zespołów Artystycznych w  Rzeszowie.

Zajęcia z dramy w naszej  szkole  prowadzą pani  Jolanta  Uściak i pani  Renata  Malik.

"Kto  zna  swój cel  - łatwiej  znajdzie drogę...
wszystko  jest  teatrem"

(C) 2007 - 2022 Zespół Szkół Specjalnych w Tarnobrzegu | realizacja medox.pl | Polityka cookies