Kadrę naszej szkoły tworzy zespół specjalistów, w skład którego wchodzą:

 • oligofrenopedagodzy
 • surdopedagog
 • specjaliści od pracy z uczniami autystycznymi
 • specjaliści od wczesnego wspomagania rozwoju dziecka
 • specjaliści od terapii EEG biofeedback
 • terapeuci Integracji Sensorycznej
 • wychowawca świetlicy
 • neurologopeda, logopeda
 • tyflopedagodzy
 • psycholodzy
 • muzykoterapeuta
 • reedukator
 • bibliotekarz
 • rehabilitanci
 • dogoterapeuta
(C) 2007 - 2022 Zespół Szkół Specjalnych w Tarnobrzegu | realizacja medox.pl | Polityka cookies