Informacje o Samorządzie Szkolnym.

 

14 października każdego roku w naszej  odbywa się uroczyste ślubowanie Samorządu  Uczniowskiego. Wszyscy obiecują swoją gotowość do pracy, a my opiekunowie, nauczyciele i Dyrekcja szkoły wspólnie wymagamy  pomocy i odpowiedzialności za wasze obietnice!

W październiku również odbyła się pierwsza szkolna dyskoteka, a na niej uroczyste Otrzęsiny I klas gimnazjalnych. Samorząd przygotował i prowadził konkursy i wesołe konkurencje dla pierwszoklasistów. Zabawa była fantastyczna – a nasi gimnazjaliści z ogromną determinacją i uśmiechem na twarzy przeszli wszystkie „ciężkie” próby… Witamy więc w naszym gronie odważnych i szczęśliwych gimnazjalistów!

Od  kilku lat  Samorząd  Szkolny reprezentuje naszą Szkołę na ważnych uroczystościach – 11 Listopada  i 3 Maja  jesteśmy obecni na obchodach miejskich, na Mszy Świętej  w Kościele  o. Dominikanów, części  artystycznej na Placu  Bartosza Głowackiego i składając kwiaty przed  pomnikiem Bartosza Głowackiego.

Pamiętamy  też  o naszych  zaprzyjaźnionych  szkołach i  przed  ważnymi  świętami  odwiedzamy ich i składamy  życzenia w  imieniu uczniów,   rodziców,  nauczycieli i  Dyrekcji  naszej  szkoły – jesteśmy  też  u Naczelnika Wydziału Oświaty i Edukacji i Prezydenta  Miasta Tarnobrzeg.

 

CELE DZIAŁALNOŚCI SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO

 

1.Pobudzanie uczniów do  wywiązywania się z obowiązków szkolnych.

2.Dbałość o dobro, ład i porządek w szkole.

3.Organizowanie pomocy koleżeńskiej.

4.Współpraca przedstawicieli Samorządu Uczniowskiego  z Dyrekcją szkoły.

5.Wykonywanie prac użytecznych dla klasy, szkoły i środowiska.

6.Organizowanie życia kulturalnego,  sportowego i rozrywkowego w szkole.

7.Dbałość o właściwą organizację komunikacji uczniowskiej w szkole:

• redagowanie gazetek,

• wywieszanie aktualnych informacji na tablicy ogłoszeń.

8.Czuwanie nad przestrzeganiem Kodeksu Ucznia.

 

FORMY  PRACY  SAMORZĄDU  UCZNIOWSKIEGO

1.Odbywanie spotkań i  narad dotyczących ważnych spraw szkolnych i uczniowskich.

2.Pomoc koleżeńska uczniom mającym trudności w szkole.

3.Pomoc  w rozwiązywaniu  konfliktów między uczniami.

4.Pełnienie dyżurów w czasie przerw międzylekcyjnych oraz kontrolowanie zmiany obuwia wśród uczniów na terenie szkoły.

5.Wykonywanie dekoracji okolicznościowych na uroczystości szkolne.

6.Aktywny udział w imprezach i uroczystościach szkolnych.

 

 

opiekunowie  Samorządu Uczniowskiego

MIROSŁAWA  GRYKA

RENATA  MALIK

(C) 2007 - 2022 Zespół Szkół Specjalnych w Tarnobrzegu | realizacja medox.pl | Polityka cookies